Tarieven en vergoedingen door verzekering

Vergoeding door zorgverzekeraars

Vanaf 1 januari 2016 worden zorgvraag gerelateerde consulten bij de sportarts vergoed uit de basiszorgverzekering. De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering:

Vergoeding sportmedische onderzoeken/keuringen (aanvullende verzekering):

 • Sportmedische onderzoeken en preventieve testen, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd, worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit geldt ook voor verplichte keuringen door een sportbond.
 • U hebt hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.
 • Vergoedingen uit de aanvullende verzekering hebben geen invloed op uw eigen risico.

Betaling sportmedische onderzoeken/keuringen:

U krijgt van ons een rekening van de onderzoeken en testen die gedaan zijn bij u. Of en hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten. Hiernaast vindt u bij ‘vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars’ een overzicht van de vergoedingen van sportmedische kosten vanuit de aanvullende verzekering per zorgverzekeraar.

Vergoeding consult sportarts (basisverzekering):

 • Een consult bij de sportarts wordt vergoed uit de basisverzekering.
 • Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.
 • Bij zorg uit de basisverzekering wordt eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico.

Betaling consult sportarts:

Wij hebben met een aantal zorgverzekeraars een contract voor 2022. Dit betekent dat deze zorgverzekeraars de rekening volledig vergoeden. U kunt wel een rekening krijgen voor het eigen risico. Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars een contract:

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen, mede voor haar volmachten
  • IAK
  • Aevitae
 • De Friesland Zorgverzekeraar
  • De Friesland

Let op!

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet de gehele rekening vergoedt. Naast het eventueel nog openstaande eigen risico, dient u dan ook een eigen bijdrage te betalen. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten. Wij raden u aan om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar een mogelijke eigen bijdrage om verrassingen achteraf te voorkomen.

Hoe gaat het betalen in zijn werk?

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben kunt u ongeveer 4 maanden na het eerste contact de nota verwachten. Deze nota ontvangt u via Infomedics. U voldoet de nota aan Infomedics, zoals omschreven op de nota die u hebt ontvangen. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt u een deel of de hele nota (afhankelijk van de basisverzekering die u hebt afgesloten), al dan niet verrekend met uw eigen risico.

Contactgegevens Infomedics

Op de website van Infomedics kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, Heeft u toch nog een vraag? Neemt u dan contact op met de Servicedesk van Infomedics, bereikbaar via telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat kost een consult bij de sportarts?

Sinds januari 2016 is de sportarts verplicht te werken met zogenaamde DBC’s. Dit houdt in dat gedurende een periode van 90 of 120 dagen zorgactiviteiten worden geregistreerd. De combinatie van deze activiteiten met uw diagnose bepalen het zorgproduct. Aan ieder zorgproduct hangt een prijskaartje. Deze constructie maakt het voor ons onmogelijk om vooraf aan te geven wat de kosten precies zullen gaan zijn. Onder tarieven basiszorg kunt u de kosten per zorgproduct terugvinden, zodat u zelf een inschatting van de kosten kunt maken.

Tarievenlijst

Sportmedische onderzoeken

 • Basis sportmedisch onderzoek € 125,-
 • Basisplus sportmedisch onderzoek € 166,-
 • Groot sportmedisch onderzoek € 233,-
 • Uitgebreid sportmedisch onderzoek € 308,-
 • Uitgebreid sportmedisch onderzoek met 3 minuten protocol € 335,-

Specifieke sportmedische onderzoeken

 • ALO en CIOS sportmedisch onderzoek € 136,-
 • Autosport licentie sportmedisch onderzoek B € 47,-
 • Autosport licentie sportmedisch onderzoek C € 245,-
 • Duik sportmedisch onderzoek € 97,50
 • KNWU licentie sportmedisch onderzoek € 136,-
 • KNMV licentie sportmedisch onderzoek € 103,-
 • Parachutespringen sportmedisch onderzoek € 97,50

Overig

 • Rust ECG € 41,-
 • Longfunctie € 41,-
 • Inspanningtest & ECG € 170,-
 • Inspanningtest & ECG & ademanalyse (oxycon) € 202,-
 • Inspanningtest & ECG & ademanalyse met 3 minuten protocol € 219,-
 • Lactaatmeting tijdens inspanningtest € 51,-

Tarieven voor 2022

Afspraak maken

Wil jij je door een sportarts laten onderzoeken of laten keuren, dan kan dat bij SMA Aalsmeer. Voor een consult afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Voor sportmedische onderzoeken geldt dit niet.

Op drie locaties in de regio Amsterdam kan je bij ons terecht.

Logo Sportzorg.nl
logo infomedics