KNWU licentie

Wielrenkeuringen

Op de website van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) leest u dat u voor het aanvragen van licenties een medische geschiktheidsverklaring nodig heeft. Bij SMA Aalsmeer kunt u terecht voor uw ‘Verklaring van Medische Geschiktheid’. Onze sportarts kan de medische geschiktheidskeuring verrichten en is gecertificeerd om na goedkeuring een geldig medische geschiktheidsverklaring af te geven. Er zijn 3 soorten wielrenkeuringen:

Medische geschiktheidskeuring

Deze keuring beoordeelt of je medisch geschikt bent om de wielersport te beoefenen en wedstrijden te rijden. Het doel is (langdurige of blijvende) schade aan de gezondheid te voorkomen en daarmee de veiligheid voor jezelf en collega-renners te vergroten.
Deze keuring bestaat uit het invullen van een medische vragenlijst, bespreken van dit formulier met een arts en een algemeen lichamelijk onderzoek met bepaling van gezichtsvermogen en rust-ECG. Er is geen beoordeling van de huidige conditie. Na goedkeuring ontvang je een medische geschiktheidsverklaring. Dit onderzoek (code 140) duurt 45 minuten en kost € 124,50.

Grote sportmedische wielrenkeuring

Deze keuring omvat meer dan de geschiktheidskeuring zoals hierboven beschreven. Behalve de onderdelen van de medische geschiktheidskeuring vindt er aanvullend onderzoek plaats naar de longfunctie en wordt er een inspanningstest met ECG-registratie van de hartactie verricht. Hiermee kan het gedrag van het hart tijdens intensieve (maximale) inspanning worden beoordeeld. Daarnaast geeft dit een betrouwbare bepaling van de maximale hartslag en van het geleverde vermogen op de fiets. Na de keuring ontvang je een uitgebreid sportmedisch rapport en na goedkeuring tevens een medische geschiktheidsverklaring. Dit onderzoek (code 106) duurt 90 minuten en kost € 213.

Uitgebreide sportmedische wielrenkeuring

Deze keuring heeft extra (tov de bovengenoemde sportmedische keuringen) een ademanalyse tijdens de maximale inspanningstest op de fiets. Met ademanalyse wordt bedoeld dat u fietst met een ‘masker’ op waarmee we meten wat u in- en uitademt. Met dit onderzoek meten we o.a. uw omslagpunt, maximale zuurstof opname, maximale hartslag.

Hiermee kan een goed trainingsadvies worden gegeven, afgestemd op uw huidige fysieke belastbaarheid. Als u fietst met hartslagmeter is dit onderzoek zeer nuttig omdat u de waardes kan gebruiken om uw hartslagmeter goed in te stellen.
Dit onderzoek (code 108) duurt 90 minuten en kost €276.

Afspraak maken

Wil jij je door een sportarts laten onderzoeken of laten keuren, dan kan dat bij SMA Aalsmeer. Voor een consult afspraak heeft u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Voor sportmedische onderzoeken geldt dit niet.

Op drie locaties in de regio Amsterdam kan je bij ons terecht.

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) leest u dat u voor het aanvragen van licenties een medische geschiktheidsverklaring nodig heeft.