SMA Aalsmeer neemt zorg Medisch Centrum voor Dansers en Musici over

Het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) is een landelijk STZ-erkend expertisecentrum dat gespecialiseerde medische zorg biedt aan dansers en musici. Het Haaglanden Medisch Centrum beëindigt per 17 mei 2021 de zorgverlening vanuit het MCDM. Deze specifieke zorgverlening past niet langer in het herijkte zorgaanbod van HMC. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Liesbeth Lim, momenteel werkzaam als sportarts bij het MCDM, de activiteiten van het MCDM elders zal continueren.

Vanaf 1993 is door de medisch specialisten van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici in HMC met deskundigheid en passie zorg verleend aan dansers en musici. Het MCDM behandelde zowel professionals als actieve amateurs. De basis voor het MCDM werd gelegd door dr. Boni Rietveld, orthopedisch chirurg, en momenteel levert Liesbeth Lim, sportarts, deze gespecialiseerde zorg.

De zorgverlening door het MCDM is het afgelopen jaar door HMC heroverwogen. Aanleiding vormde de herijking van de toekomststrategie en het bepalen van het medische profiel voor ons topklinische opleidingsziekenhuis. Binnen deze koers is onderzocht in hoeverre het MCDM als dienstverlening hierbij past. Op basis van deze analyse heeft HMC besloten deze specifieke zorgverlening te gaan beëindigen.

Dank Daniëlle Horbach, lid raad van bestuur van HMC: “HMC is blij dat Liesbeth Lim, sportarts, de medisch specialistische zorg voor dansers en musici zal continueren. Wij zijn ons zeer bewust van het belang van specifieke kennis en begeleiding van dansers en musici. Hiervan getuigden ook de hartverwarmende steunbetuigingen vanuit de wereld van dans en muziek. Dat we nu afscheid moeten nemen van het MCDM is dan ook een moeilijke stap, maar als ziekenhuis moeten we toekomstgerichte keuzes maken. We bedanken alle betrokkenen voor hun inzet voor het MCDM, in het bijzonder de oprichter, dr. Boni Rietveld, en Liesbeth Lim, die het stokje in 2018 overnam.”

Overdracht patiëntenzorg voor dansers en musici

Patiënten die in het MCDM bij dr. Lim onder behandeling zijn of waren, kunnen met een nieuwe verwijzing van de huisarts terecht bij dr. Lim in het Sport Medisch Adviescentrum Aalsmeer. Voor afspraken kunt u contact opnemen met het SMA via telefoonnummer: 0297-230960 of mailen naar info@sma-aalsmeer.nl.

Voor informatie verwijzen wij u naar de website haaglandenmc.nl/MCDM.