Covid-19/Coronamaatregelen

Bij SMA Aalsmeer gelden de volgende maatregelen:

Bij binnenkomst draagt iedereen een mondkapje en reinigt u de handen.

Houdt 1,5 meter afstand.

Bij klachten die kunnen wijzen op corona (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid)
meldt u dit telefonisch vooraf aan de assistentes.

Na vakantie/reis in een gebied met code oranje of rood zien wij u pas 14 dagen nadien in de praktijk.
Een (beeld-)belafspraak is wel mogelijk.

Samen met u kunnen wij op deze manier veilig blijven werken